Dany Snokx legde sinds zijn studies ‘product design’ aan de Katholieke Hogeschool Limburg in Hasselt een hele weg af. Voor hem is niet alleen het product zelf belangrijk, maar ook het sociale aspect ervan. Altijd staat de mens centraal. “Dingen maken die goed zijn voor mensen, dat drijft mij.”

Geen valse beloftes

Jarenlang werkte Dany Snokx voor Philips Design. Daar maakte hij één van zijn favoriete producten: Living Colors, een verlichtingsconcept dat de atmosfeer van een ruimte bepaalt door van kleur te veranderen. “Ik hou van Living Colors omdat het een product is met een bepaalde identiteit”, zegt Dany Snokx. “Het mooie is dat het niet over het product gaat, maar over de atmosfeer van de ruimte. Je kan de ruimte intiem maken of net het ruimtelijke karakter benadrukken. Door de kleur en de intensiteit van het licht te veranderen beïnvloed je de beleving van de ruimte. Atmosfeer is iets menselijks. Als het buiten koud en guur is kan je het binnen gezellig maken. Zelf heb ik twee van zulke lampen in mijn woonkamer.”

De link tussen ontwerp en het menselijke is altijd erg belangrijk geweest voor Snokx. “Innovatie is pas succesvol als mensen er ook echt iets aan hebben, als de innovatie echt gebruikt wordt en dus relevant is. Dingen maken die goed zijn voor de mens, dat is wat mij drijft.”
Het is ook dat sociale aspect dat Snokx interesseert in het thema van i-fabriek. “Dit jaar gaat i-fabriek over ‘real life’, of nep versus echt. Het lijkt me zeer boeiend om daarover een dialoog op gang te brengen. Ik wil met mensen praten over wat er écht belangrijk is in het leven.”
De tegenstelling nep versus echt verduidelijkt Snokx met een voorbeeld. “De financieel economische crisis illustreert dat er veel zaken niet echt, maar virtueel zijn. Neem bijvoorbeeld de lang aangekondigde vergrijzing van de maatschappij. Sommige mensen hebben een groot virtueel bedrag op hun bankrekening, maar échte zorg is natuurlijk nog iets anders. Hoe wordt iets virtueels omgezet naar iets echts? Hoe zal onze maatschappij er straks uitzien? Hoe ga je ermee om? Ik heb daar ook niet meteen een antwoord op, maar het boeit me. Daarover praten lijkt me heel interessant.”
Het mag duidelijk zijn dat Dany Snokx niet enkel bezig is met design, maar ook met wat er in de wereld gebeurt. Zo is hij bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in het werk van Arnoud Raskin bij ‘Streetwize’. ‘Streetwize’ is een deelproject van de Mobile School Group die mobiele scholen tot bij straatkinderen brengt. Raskin en zijn team ontwikkelen opleidingen en educatieve materialen. “Zulke projecten staan middenin het echte leven”, zegt Snokx. “Er zijn mensen die moeten knokken voor drinkwater en die toch positief blijven. Dat zijn pas echte ondernemers!”
Zelf werkt Snokx op dit moment voor Humin, een project dat kleine en middelgrote ondernemingen helpt innoveren. “Een dertigtal bedrijven krijgt een designcoach die de aandacht heeft voor de profilering van het bedrijf en duurzaamheid. “Duurzaamheid is erg belangrijk. Op economisch, ecologisch én sociaal vlak.”
Snokx studeerde ‘product design’ aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Later keerde hij terug naar zijn school als gastdocent en jurylid voor eindwerken. Hij heeft een glashelder beeld van wat hij zijn studenten wil meegeven. “Maatschappijgericht naar ‘product design’ kijken heeft me altijd sterk geboeid. Vanuit dat perspectief kijk ik ook naar lesgeven. Naast de vaardigheid om producten te ontwikkelen wil ik studenten dus ook verantwoordelijkheidszin meegeven als ze ontwerpen. Wat ze maken moet maatschappelijk en sociaal verantwoord zijn. Bovendien moet je als ontwerper steeds je beloftes waarmaken. Als een bedrijf bijvoorbeeld een product belooft dat zinvol is en eenvoudig in gebruik dan moet dat ook echt zo zijn wanneer de gebruiker de doos opent. Ontwerpers mogen geen valse beloftes doen.”
Kort na zijn studies won Snokx de prestigieuze prijs voor Design en Onderneming van de Koning Boudewijnstichting. Dankzij die prijs mocht hij werken in een bedrijf naar keuze. “Op dat moment wilde ik graag meer van de menselijke kant te weten komen. Ik koos voor Philips gekozen omdat het een groot bedrijf is, een multinational met veel mogelijkheden.” Snokx begon bij Philips Design Leuven, maar na een samenwerking met Philips Design Eindhoven trok hij naar Nederland. “Daar ben ik blijven plakken en mijn carrière begonnen.”
Elf jaar lang werkte Snokx bij Philips. “Als ze me in Genk niet hadden gevraagd voor Humin was ik waarschijnlijk bij Philips gebleven. Maar nu krijg ik de kans om iets te betekenen voor Vlaanderen.”
Snokx pleit voor meer samenwerking over de grenzen. “We moeten het innovatiepotentieel van Vlaanderen en Nederland samenleggen. Zeker in Vlaanderen is het echt zinloos om elkaar onderling te beconcurreren. In plaats van elkaar de loef af te steken kunnen we beter samenwerken om de maatschappij leefbaarder te maken voor iedereen. Wat dat precies is, een leefbare maatschappij? Dan belanden we weer bij de beginvraag. Wat is echt belangrijk voor de mens? Dat is zeker een dialoog waard.”

Dany Snokx: “Ik wil met mensen praten over wat er écht belangrijk is in het leven.” foto …..