Huib Haye van der Werf is hoofd van het artistieke programma op de Van Eyck en organiseert atelierbezoeken en lezingen van internationale curatoren en kunstenaars. Ook fungeert hij waar nodig als klankbord van de deelnemers. Bij elke nieuweling gaat hij op studiobezoek. “Ik ben ervoor om hen te ondersteunen in hun ambities zolang ze in Maastricht zijn. En om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen verbinden aan netwerken binnen en buiten de regio. Uiteraard zijn de vrij om daar ook hun eigen netwerk aan te knopen.

Waar Brigitte Bloksma werkt met een divers palet aan samenwerkingspartners, beweegt Van der Werf zich vooral in het culturele veld. En zo gebeurt het dat kunstenaars van de Van Eyck deelnemen aan een tentoonstelling in het Frontenpark. Of op het Vrijthof. Maar ook binnen de muren zorgt Van der Werf voor kruisbestuiving. “Deelnemers moeten niet alleen in hun eigen studio aan het werk, maar ook onderling projecten uitwerken. Dat gebeurt in de In-labs. Zij doen een voorstel voor samenwerking waarbij ze trouwens ook mensen van buiten de Van Eyck kunnen uitnodigen.”

Van der Werfs rol is vooral koppelend en inhoudelijk stimulerend. De deelnemers zoeken elkaar zelf wel op. Is het niet voor het werk, dan wel voor etentjes, presentaties, of de filmavond die ze wekelijks organiseren. Vrij toegankelijk? Uiteraard. De Van Eyck is open voor iedereen.