Wat kunnen wij van de ouder wordende kunstenaar leren?

Op uitnodiging van Van Eyck Mirror buigt pensioengigant APG zich schoorvoetend over het thema ‘Living Like an Artist.’ De kunstenaar als rolmodel. Want wat nou pensioen! Kunstenaar ben je immers je hele leven.

Het is een van de concepten uit de koker van Van Eyck Mirror, zeg maar het projectbureau van de Van Eyck. “Het doel is tweeledig”, licht Brigitte Bloksma toe. “Door de bezuinigingen moeten we ondernemerschap tonen en eigen inkomsten vergaren. Aan de andere kant willen we de buitenwereld naar binnen halen, letterlijk een spiegel zijn.”

Bloksma is niet van de korte baan. Grote projecten die je over een langere tijd kunt uitstrijken, vindt ze interessant. Zeker als je er diverse partijen bij kunt betrekken, zoals wetenschappers, private partijen en overheden. Want de Van Eyck Mirror kijkt niet louter met een artistieke blik in de spiegel.

Daarnaast runt Bloksma ook de Van Eyck Collection. Ieder half jaar nodigt de Van Eyck een kunstenaar uit die een multiple maakt, een kunstwerk in serievorm. Eén exemplaar gaat naar de eigen collectie, de rest wordt verkocht. De kunstenaar brengt een netwerk mee, werkt bij de Van Eyck, mixt met de deelnemers. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om te doen is: koppeling, ontmoeting, interactie, onderzoek.