Tijdens mijn tweede academiejaar in Maastricht, in 1984, trad een wisseling van de wacht op in het docentenkorps. Onder leiding van Felix van de Beek waaide een geheel nieuwe wind door de afdeling, waarin ik me gewillig liet opnemen. Wat een verademing.

Dat was een misrekening mijnerzijds. Het overgrote deel van het zeer op leeftijd zijnde docentenkorps was allesbehalve gecharmeerd van deze ‘herziening’. Bij de een ging de deur voor me op slot, terwijl de ander me weigerde verder te begeleiden, mits ik….

Laatst zag ik de film over Queen. Mooi tijdsbeeld, herkenbaar. Hoewel de persoonlijke anekdotes, liefdesintriges en onderlinge strubbelingen me niet erg realistisch leken, bleef de puur individuele hang naar een eigen invulling van muziek me zeer bij. Los van de vraag of de band daarin geslaagd is, zou het ieders wens en streven moeten zijn om zich individueel te ontplooien, wat de gebaande wegen ook voorschrijven.

Stick to yourself, always.

Variaties. (2018) Potlood-aquarel-papier 32,5-25 cm