Met dit formulier (28kb) kunnen adverteerders en begunstigers van Zuiderlucht items voor de cultuuragenda aanleveren, maximaal vijf per maand, tien woorden per item. Document voor de 1e van de maand per mail opsturen naar agenda@zuiderlucht.eu