De Groene Amsterdammer doet het al jaren. Net als de VPRO. En nu Rob Wijnberg, met zijn appèl aan weldenkend Nederland om lid te worden van zijn nieuwe, digitale krant De correspondent.

Wijnberg denkt daarbij niet in doelgroepen (heel erg 20e eeuws, als u het mij vraagt), maar in geestverwanten. Eigenlijk doet Zuiderlucht al jarenlang niet anders. Het heeft ons, binnen de beperkingen waarin we opereren, succesvol gemaakt. We worden overstelpt met complimenten, lezers hebben het idee dat we altijd al hebben bestaan.

Zo’n vanzelfsprekendheid kan je ook parten gaan spelen. De  crisis houdt langer aan dan gehoopt, dat merken wij als gratis blad meer dan anderen. Nu er minder adverteerders en opdrachtgevers zijn dan voorheen, doen we een beroep op het belangrijkste kapitaal dat een blad heeft: de lezers. Inderdaad, we hebben ú nodig om te overleven.

Eén van u karakteriseerde Zuiderlucht laatst als “een blad met een gedeelde toon en kleur, een beetje Engels, tongue-in-cheek, zeer verleidelijk, prikkelend, diepgaand zonder weg te zakken in ondergrondse ondoorgrondelijkheden.” We hebben er welwillend bij zitten knikken, maar vinden het niet erg als u ons om andere redenen wilt blijven lezen.

Dat kan alleen als we op korte termijn het lezerskapitaal kunnen verzilveren. Als gratis blad hebben we geen abonnees, wel  begunstigers. Dat zijn lezers die het interessant en belangrijk vinden dat we kunnen blijven doen wat we doen. Voor 55 euro per jaar krijgen ze Zuiderlucht elke maand thuisgestuurd. Om te kunnen voortbestaan, moet die groep geestverwanten doorgroeien naar duizend.

Wilt u dat Zuiderlucht ook in het najaar nog verschijnt, meld u dan aan als begunstiger via www.zuiderluchtmoetblijven.eu Als van de circa 20.000 ZL-lezers een op de twintig zich voelt uitgedaagd, gaan we verder op de oude, vertrouwde voet.

Als Zuiderlucht u dat waard is, gaat het lukken. We zijn erg benieuwd wie daadwerkelijk onze geestverwanten zijn. Zij die ons zo vaak op de schouders slaan? Al die professionals in de cultuursector? Museumdirecteuren, curatoren, projectleiders, programmeurs, theaterdirecteuren, cultuurwethouders? Zit gouverneur Theo Bovens, die onlangs zijn eigen beschavingsoffensiefje startte, erbij? Mediagedeputeerde Peter van Dijk, die zo houdt van identiteit en pluriformiteit? Cultuurgedeputeerde Lebens? Voortrekkers en achterban van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018? (Emeritus-)hoogleraren en docenten van de UM? Bazen, docenten en (ex-)studenten van kunstacademies en hogescholen? Voelt u zich uitgedaagd?

Net als u, die zich elke maand naar Selexyz, Schunck, het Cuypershuis, C-mine, Z33, AzM, Lumière of een van de 220 andere distributieplekken spoedt om de nieuwe Zuiderlucht op te pikken?

Als dat zo is, dan kunnen we alles wat we de afgelopen zes jaar hebben opgebouwd, voortzetten. Op naar www.zuiderluchtmoetblijven.eu .